ספר סוד ישרים וספר מעיני השלוח-תורת איזביצא ראדזין
התמונה להמחשה בלבד!