ספר הישר לרבינו תם חלק החידושים
התמונה להמחשה בלבד!