אילו וכאילו - אלו הוציאנו ממצרים, ולא קרע לנו את היום, דינו
התמונה להמחשה בלבד!