שכר והענשה בחינוך כולל בתוכו את הספר  יסודות ושרשים במשמעת
התמונה להמחשה בלבד!