סט  שטיינזלץ תלמוד בבלי עברי-אנגלי בינוני
התמונה להמחשה בלבד!