ילקוט הגורלות זוטא קונטרס א-עותקים אחרונים!
התמונה להמחשה בלבד!